MỤC ĐÍCH VÀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ BÁN HÀNG

Trang web Tranh Phương Nguyên có mục đích là trình bày các mặt hàng do chính tôi sản xuất, để cung cấp cho người dùng trang web (có thể là “Người Mua” tiềm năng) cơ hội khám phá và mua hàng trực tuyến trực tiếp từ tôi, không thông qua trung gian. Các điều khoản và điều kiện chung về bán hàng này được thiết lập để xác định các điều khoản và điều kiện cho việc bán hàng trực tuyến của các mặt hàng do tôi sản xuất và có sẵn trên trang web, và để xác định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong mối quan hệ này.

Các giao dịch bán hàng thông qua trang web được thực hiện trực tiếp giữa Người Mua và tôi, người sản xuất các mặt hàng. Tranh Phương Nguyên không phải là người trung gian bán lại các mặt hàng được đề xuất bởi tôi thông qua trang web. Tranh Phương Nguyên đóng vai trò là nơi tôi trực tiếp cung cấp mặt hàng cho khách hàng, không phải qua bất kỳ trung gian nào. Do đó, Tranh Phương Nguyên không phải là bên tham gia vào hợp đồng mà chỉ được ký kết giữa Người Mua và tôi, người sản xuất là người duy nhất phải chịu các nghĩa vụ phát sinh từ đó.

CHẤP NHẬN

Việc chấp nhận không điều kiện của toàn bộ các điều khoản và điều kiện chung về bán hàng là bắt buộc để ký kết hợp đồng bán hàng, cả Người Bán và Người Mua đều phải chấp nhận điều này. Việc chấp nhận được xác nhận bằng một ô cần được đánh dấu trên biểu mẫu đặt hàng mặt hàng.

ĐẶT HÀNG

Các mặt hàng do tôi sản xuất được cung cấp trực tiếp trên trang web của Tranh Phương Nguyên, tùy thuộc vào sự có sẵn của chúng. Mỗi mặt hàng đi kèm với một tờ giải thích ngắn chứa thông tin về chất liệu, kích thước, trọng lượng và loại của mặt hàng. Để đặt một mặt hàng, Người Mua phải chọn sản phẩm, đưa vào giỏ hàng và cung cấp thông tin cá nhân cần thiết để đặt hàng (hoặc xác định bản thân, nếu họ có tài khoản người dùng). Trước khi xác nhận đơn hàng, Người Mua có thể kiểm tra thông tin trên tổng kết đơn hàng và sửa chữa bất kỳ lỗi nào có thể xuất hiện trong các mặt hàng được chèn, cũng như đọc về chi phí giao hàng. Người Mua sẽ thanh toán sau khi mua hàng, và Tranh Phương Nguyên sẽ xác nhận sự có sẵn trong vòng 48 giờ. Nếu mặt hàng không có sẵn, Tranh Phương Nguyên sẽ gửi email thông báo hủy đơn hàng và xử lý hoàn tiền trong vòng 48 giờ.

Trong trường hợp cụ thể của yêu cầu tùy chỉnh mặt hàng, một “yêu cầu tùy chỉnh” được xác định là bất kỳ thay đổi nào được yêu cầu bởi Khách hàng dẫn đến việc sửa đổi các đặc điểm ban đầu của mặt hàng (kích thước, chất liệu, diện mạo…) được liệt kê trên tờ sản phẩm của mặt hàng đó. Nếu mặt hàng (có sẵn hoặc được sản xuất) chịu sự yêu cầu tùy chỉnh từ phía Người Mua, tôi sẽ đưa ra báo giá và chờ sự chấp nhận trước khi sản xuất mặt hàng. Báo giá chứa ngày dự kiến giao hàng tạm thời cho mặt hàng được tùy chỉnh. Nếu tôi đã xác nhận việc nhận thanh toán trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi báo giá được gửi cho Người Mua, thì việc bán được coi là đã ký kết theo các Điều Khoản và Điều Kiện Chung về Bán Hàng mà Người Mua đã chấp nhận và tôi có sẵn tại www.tranhphuongnguyen.com. Nếu sau 3 ngày làm việc tôi không xác nhận đơn hàng bằng việc xác nhận nhận thanh toán, đơn hàng sẽ bị hủy bỏ.

GIÁ BÁN VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

Giá bán của mặt hàng được liệt kê trên trang web trong loại tiền tệ được đặt bởi Người Mua và bao gồm tất cả thuế, ngoại trừ chi phí giao hàng và đóng gói nếu có. Các phương thức giao hàng khác nhau và chi phí liên quan sẽ được hiển thị trong tổng kết đơn hàng. Các chi phí giao hàng và đóng gói phụ thuộc vào loại mặt hàng, kích thước, trọng lượng và nơi giao hàng.

Việc thanh toán giá bán của mặt hàng từ Người Mua cho tôi được thực hiện thông qua các dịch vụ thanh toán có sẵn từ Tranh Phương Nguyên: thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ngân hàng (các điều khoản sử dụng có sẵn tại: www.tranhphuongnguyen.com). Chuyển quyền sở hữu xảy ra ngay sau khi toàn bộ giá đã được thanh toán bởi Người Mua. Trong trường hợp không thanh toán đủ giá, việc bán sẽ bị hủy bỏ và mặt hàng sẽ được đưa trở lại để bán trên trang web của Tranh Phương Nguyên.

GIAO HÀNG CÁC MẶT HÀNG

Việc giao hàng của các Mặt hàng được thực hiện tại địa chỉ được cung cấp trên biểu mẫu tổng kết đơn hàng, trong giờ làm việc và theo các quy trình quy định bởi đơn vị vận chuyển được chọn khi đặt hàng. Tranh Phương Nguyên sẽ cung cấp giao hàng cho trong nước (Việt nam) và ngoài nước, mọi thiệt hại trong quá trình vận chuyển Tranh Phương Nguyên sẽ trực tiếp chủ động làm việc với bên đối tác vận chuyển để giải quyết vấn đề.

THU HỒI HÀNG HÓA

Tranh Phương Nguyên không có chính sách hoàn trả hàng hóa để quy đổi lại thành tiền mặt, chúng tôi chỉ hỗ trợ cho bạn đổi sang những mẫu mã có cùng mức giá tiền.

BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Tranh Phương Nguyên cam kết đảm bảo bảo hành sản phẩm trong khoảng thời gian lên đến 10 năm, với các trường hợp ngoại lực như va đập, rách do tác động của ngoại lực không bao gồm trong thời gian bảo hành.

Tư vấn